Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Aizkalnes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu mācību telpu renovācija”

05.08.2008.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301 Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 35 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Aizkalnes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu mācību telpu renovācija”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA „Preiļu celtnieks ”Reģ.nr.41503024529


Celtnieku iela 2, Preiļi, LV-5301 Tālr./fakss 5322102, tālr.29396233, 26555964
e-pasts: celtnieks@axel.lv


Ls 8 313,807. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 05.augusts


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 05.augusts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 05.08.2008.