PAR PABALSTU MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI SKOLĒNIEM

05.08.2008.

Sākot ar š.g.5.augustu Preiļu novada domes Sociālais dienests uzsāks iesniegumu pieņemšanu pabalsta mācību līdzekļu iegādei skolēniem piešķiršanai.
 
Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.01/08 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” p.7.1., tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušām personām (ģimenēm), kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuru nepilngadīgie bērni apmeklē kādu no vispārizglītojošām izglītības iestādēm Preiļu novadā, kā arī aizbildnībā nodotiem bērniem, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa.
 
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, iesniegumi tiks pieņemti augusta – septembra mēnešos ( no 5.augusta līdz 30.septembrim ). Atšķirībā no pagājušā gada pabalsta apmērs šogad noteikts Ls 25,00 vienam bērnam (2007.gadā – Ls 15,00 ), kā arī bez trūcīgo ģimeņu bērniem šogad minēto pabalstu būs iespēja saņemt aizbildnībā nodotiem Preiļu novada bērniem.
 
2007.gadā pabalsts mācību līdzekļu iegādei tika piešķirts 22 trūcīgo ģimeņu 37 bērniem.


Anita Gāga,
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 05.08.2008.