Biedrība „Preiļu NVO centrs” piedāvā sekojošus maksas kursus

28.07.2008.

 Grāmatvedība „No 0 līdz bilancei” 72 h
 Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Zalktis” 12 h
 Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis” 8 h
 Datorkursi (8 moduļi pa 12 stundām)
 Projektu izstrāde un vadība 36 h
 Lietvedības pamati 36 h
 Biznesa ekonomikas pamati 36 h
 Angļu valoda (1. līmenis 56h, 2. – 3. līmenis 72h)
 Angļu valoda 9. un 12. kl. skolēniem 24 h
 Vācu valoda 56 h
 Franču valoda 36 h
 Latviešu valoda 56 h
 Floristikas pamati 36 h
 Dāvanu iesaiņošana 24 h
 Telpu interjera dizains un mēbeļu restaurēšana 36 h
 Zīda apgleznošana 36 h 
 Apstādījumu ierīkošana 36 h
 Veselīga uztura pamatprincipi un garšvielu izmantošana to realizācijā 36 h
 Saskarsmes psiholoģija 36 h
 Stilīga imidža ābece 24 h
 Logopēda konsultācijas


Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruņiem 65321603, 28348055 vai personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos 3. stāvs

Pēdējās izmaiņas: 28.07.2008.