Pilnībā novērsti vētras radītie bojājumi

22.07.2008.

Virpuļviesuļa radītie postījumi Latvijas austrumu rajonos 14. jūlijā, kas izraisīja būtiskus elektroenerģijas piegādes traucējumus un atstāja bez elektrības aptuveni 4638 AS „Latvenergo” klientu, pilnībā novērsti.


Visvairāk koncerna klientu bez elektrības bija palikuši Sadales tīkla Ziemeļaustrumu reģionā – Madonas, Gulbenes, Balvu, Jēkabpils un Aizkraukles rajonos. Bojāti bija 252 transformatoru punkti, t.i. aptuveni 2520 klientu. Kritiska situācija bija vērojama arī Sadales tīkla Austrumu reģionā, kur bez elektrības bija 183 transformatoru punkti (aptuveni 2118 klienti). Viesulis bija plosījies Preiļu, Daugavpils un Ludzas rajonos.


Arī Līvānu pilsēta uz laiku bija palikusi bez elektroapgādes. AS „Latvenergo” meitas sabiedrības AS “Sadales tīkls” elektromontieru brigādes lokalizēja bojājumu vietas un operatīvi veica darbus, lai Līvānu pilsētai nodrošinātu elektroenerģijas piegādes atjaunošanu pēc iespējas īsākā laika periodā. Sākotnēji pilsētas elektroapgāde tika īstenota pa vidējā sprieguma līnijām, tomēr naktī uz 15. jūliju elektroapgādi izdevās atjaunot pa maģistrālo augstsprieguma 110 kV līniju. Elektroenerģijas piegāde tika atjaunota arī Balvos, Viļakā un Kārsavā.


Apjomīgi remontdarbi un vēja izraisīto bojājumu vietu apzināšana visos skartajos rajonos tika atsākta 15. jūlija rītā. Līdz plkst. 19.00, pēc intensīva elektromontieru brigāžu darba, bez elektrības vēl bija palikuši aptuveni 80 transformatoru punkti, attiecīgi – 1162 klienti. Visvairāk no tiem Madonas rajona Mētrienas, Ļaudonas, Atašienes un Dunavas pagastos, kā arī Austrumu reģionā esošajos Turku, Jersikas, Rudzātu, Viļānu, Subates, u.c. pagastos. Operatīvi veicot darbus, elektromontieri maksimāli īsā laikā spēja novērst bojājumus vidējā sprieguma tīklos, taču vairākās bojātās elektrolīnijās bija nepieciešams veikt lielākus remontdarbus, lai elektroenerģijas piegāde arī turpmāk būtu droša un kvalitatīva. Daudz bojājumu bija arī zemsprieguma līnijās.


Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas darbi turpinājās vēl arī 16. jūlijā, kad bez sprieguma Austrumu un Ziemeļaustrumu reģionos kopā bija palikuši 38 transformatoru punkti. Vētras postījumi pilnībā tika likvidēti 17. jūlijā.


AS „Sadales tīkls” brigāžu darbu būtiski apgrūtināja arī sakaru traucējumi. Jersikas pagastā vēl diennakti pēc vētras daudzviet, pārrauto telefona un elektrolīniju dēļ, nedarbojās fiksētie un arī mobilie telefonu sakari. Tā rezultātā iedzīvotāji nespēja savlaicīgi ziņot par elektroapgādes bojājumiem. Taču, elektromontieru brigādes šajā apvidū darbojās ļoti operatīvi un profesionāli, ātri nosakot bojājumu vietas un novēršot stihijas sekas.


Strādājot pie postījumu novēršanas, piemēram, Ziemeļaustrumu reģionā no 20kV līnijām tika novākti 452 nolauztie un gāztie koki, bet no 0,4kV līnijām – 560 koki. Elektroenerģijas piegādes atjaunošanai līnijās tika nomainīti 198 balsti. Vētras laikā vadi bija sarauti 518 vietās. Apjoma ziņā līdzvērtīgi postījumi bija nodarīti arī Austrumu reģionā. Sadales tīkla brigādēm nācās strādāt, nomainot elektrolīniju balstus gan tīrumos, purvainās pļavās, gan mežainos apvidos.


Lai veiksmīgāk spētu novērst vētras laikā nodarītos postījumus, elektrolīniju remontdarbos Ziemeļaustrumu reģionā iesaistījās 40 AS „Sadales tīkls” tehniskā virziena brigādes, kā arī darbuzņēmēji. SIA „Alūksnes energoceltnieks” brigādes palīdzēja novērst bojājumus Alūksnes un Gulbenes rajonos, SIA „Elbra” brigāde 16. un 17. jūlijā piedalījās seku likvidēšanā Madonas rajonā, tāpat arī SIA „Aiviekstes energoceltnieks”. Jēkabpils rajonā savukārt bojājumus palīdzēja novērst divas brigādes no SIA „Elfa”. Saspringtajā darba laikā savu atbalstu un palīdzību neliedza arī vietējās pašvaldības, kuru interesēs bija gādāt par to, lai elektroenerģijas piegāde tiktu atjaunota pēc iespējas drīzāk.


Austrumu reģionā vētras seku novēršanas darbos strādāja 39 brigādes, kā arī iesaistījās 4 darbuzņēmēju brigādes no SIA „SZMA” un SIA „Daugavpils Energoceltnieks”.


Šādu masveida bojājumu gadījumos ir svarīga ātra un operatīva darbība, tādēļ AS „Sadales tīkls” pateicas visiem, kuri piedalījās vētras seku likvidēšanā, maksimāli īsā laikā klientiem atjaunojot elektroenerģijas piegādi.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.