Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvji mācās angļu valodu

17.07.2008.


Valoda – tā ir katras tautas identitāte un bagātība, kas jāsaudzē, jāglabā un jānostiprina no gadu desmitiem līdz gadu simtiem. Jebkura valoda ir arī katras tautas dārgumu krātuve, ar kuru lepoties. Tai pat laikā, tā ir līdzeklis ar kuru sazināties jebkurā pasaules malā. Šobrīd viena no izplatītākajām un vairāk lietojamajām valodām Eiropā un pasaulē ir angļu valoda, tāpēc projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”” Nr.2007.NVOF1.1./6-5/17-2008 ietvaros biedrība „Preiļu NVO centrs” organizē angļu valodas kursus 16 Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Kursi notiek 3 mēnešus no jūnija līdz augustam. Kursi notiek 1 reizi nedēļa pa 3 stundām. Kursus vada pasniedzēja Anitra Poplavska.


Kursi sniedz jaunas zināšanas, kā arī dod iespēju atjaunot agrāk iegūtās prasmes, pārzinot valodu var atrast sadarbības partneru kopēju projektu realizēšanai Eiropas Savienībā. Angļu valodu ir daudz mācīties gribētāji, jo zinot angļu valodu nevalstiskā sektora pārstāvji var dalīties savā pieredzē un iegūt jaunu pieredzi ar ārvalstu partneriem. Nevalstisko sektoru pārstāvji var piedalīties ārvalstu fondu projekta konkursos (piem. Grundtvig). Angļu valodas zināšanas dod iespēju piesaistīt brīvprātīgos no ES (programma „Jaunatne darbībā”), tādejādi paplašinot zināšanas, iegūstot pieredzi par NVO darbību citās ES valstīs. Biedrībā „Preiļu NVO centrs” 10 gadu darbības laikā dažādu projektu ietvaros ir viesojušies sadarbības partneri no (Nīderlandes, Vācijas, Polijas un Lielbritānijas), tāpēc angļu valodas zināšanas ir ļoti nepieciešamas nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Mēs varam secināt, ka svešvalodu apguve mūsdienās veicina sadarbības attīstību starp valstīm, kā arī palīdz kāpt pa karjeras kāpnēm.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” administratīvais asistents Artis Utināns


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.