Operatīvi novērš virpuļviesuļa postījumus elektroapgādē

15.07.2008.

Vakar Latvijas austrumu un ziemeļaustrumu reģionā vietām stiprā vēja dēļ radušies traucējumi elektroapgādē. Stiprais vējš un vietām virpuļviesulis gāzis kokus, kas sabojājuši augstsprieguma – 110 kV (kilovoltu) līnijas, kā arī vidējā sprieguma līnijas un iekārtas.


14.07.2008. plkst. 19:00 elektroapgāde būtiski bija traucēta Līvānos, Balvos, Viļakā un Kārsavā. Vissarežģītākā situācija bija pie Līvāniem, kurus apgādājošās 110 kV līnijas (no Krustpils un Daugavpils) balstā iegāzies koks, līdz ar to lielākajai daļai pilsētas iedzīvotāju un uzņēmumu pārtraukta elektrības piegāde.


Līdz vakardienas 20:00 elektroapgāde tika atjaunota Balviem un Viļakai, intensīvi no kritušiem kokiem tiek attīrīta augstsprieguma līnija no Krustpils uz Līvāniem. Pēc 21:10 elektroapgāde atjaunota arī Līvānos.


Balvu rajonā šodien atjaunoti divi vidējā sprieguma posmi Rugāju un Vīksnas pagastos. Tā rezultātā elektroapgāde pieslēgta pagastu centriem un ciematiem. Pēc informācijas uz šīsdienas 15.00 Balvu rajona Vīksnas pagastā bez elektrības ir vairs tikai 17 klienti.


Ludzas rajonā, vētras radīto postījumu rezultātā, pašreiz bez elektrības ir aptuveni 120 klienti. Galvenokārt – Ciblas, Mežvidu, Nautrēnu, Ņukšu un Pureņu pagastos.


Visvairāk postījumu seku vēl ir Preiļu rajonā Līvānu apkārtnē, Jersikas un Turku pagastos, kur bez elektrības pagaidām ir ap 290 klientu. Šeit darbus apgrūtina informācijas trūkums, jo daudzviet nedarbojas fiksētie un arī mobilie telefona sakari.


Daugavpils rajonu viesulis skāris Subates, Pilskalnes, Bebrenes, Šederes, Eglaines un Līksnas pagastos. Te vēl jāatjauno elektroapgāde 180 klientiem.
 
Krietni mazāk bojājumu, kas mērāmi dažos desmitos, palicis Rēzeknes un Krāslavas rajonos.


Pateicoties Latvenergo koncerna darbinieku operatīvajai rīcībai, līdz šīsdienas plkst. 15.00 elektroapgāde atjaunota aptuveni 1500 klientiem Latgalē.


Pašlaik notiek bojājumu novēršana augstsprieguma iekārtās un maģistrālajās līnijās, kā arī traucējumu lokalizēšana vidējā sprieguma līnijās, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi visiem Latvenergo klientiem.


Latvenergo aicina iedzīvotājus ievērot maksimālus drošības un piesardzības pasākumus. Pieredze liecina, ka stiprs vējš veselus kokus spēj izgāzt ar saknēm, līnijās iekārušies koki var pārliekties pāri autoceļiem, radot draudīgu situāciju ikvienam, kas šādām vietām tuvojas, tādēļ Latvenergo aicina būt piesardzīgiem un netuvoties elektriskajām līnijām un citām elektroietaisēm, kas var tikt bojātas vētras laikā.


Atgādinām: REDZOT ZEMĒ GUĻOŠU LĪNIJAS VADU VAI UZ LĪNIJAS UZKRITUŠU KOKU, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETUVOJIETIES TAM UN NEĻAUJIET TO DARĪT ARĪ CITIEM!


Aigars Smagars, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas projektu vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.