Rīgas HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdenslīmeni

14.07.2008.

AS “Latvenergo” gadskārtējo remontdarbu norisei no 14.jūlija līdz 28.augustam Rīgas HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdens līmeni, lai veiktu hidroelektrostaciju dzelzsbetona konstrukciju un betona virsmu atjaunošanu ūdens līmeņa mainīgajā zonā un uzlabotu hidrotehnisko būvju drošumu.


Sekmīgai darbu veikšanai ir nepieciešama ūdens līmeņa pazemināšana hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs un tā sāksies 14.jūlijā no rīta, atbilstoši Valsts vides dienesta izsniegtajām Ūdens resursu lietošanas atļaujām, lai plānotajā darbu uzsākšanas datumā būtu sasniegta nepieciešamā atzīme virs jūras līmeņa.


Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens līmenis būs pazemināts no 14. jūlija līdz 28. augustam, sasniedzot remondarbu veikšanai nepieciešamo atzīmi – 16,05 m virs jūras līmeņa. Rīgas HES ūdenskrātuvē normālos ekspulatācijas apstākļos ūdenslīmenis ir 17,00 – 18,00 m.


Rīgas HES dambja augšbjefa nogāzēs veiks plānotos dzelzsbetona konstrukciju apsekošanas darbus un remontu, lai nostiprinātu un atjaunotu betona virsmas. Ja plānotie darbi tiks paveikti pirms 28. augusta, attiecīgi ātrāk tiks paaugstināts arī ūdens līmenis Daugavā.


AS „Latvenergo” aicina pašvaldības un uzņēmējus, kuri ūdenslīmeņa pazemināšanas laiku plāno izmantot, lai Daugavas krastos veiktu laivu piestātņu vai laipu izbūvi, betonēšanas vai krastu labiekārtošanas darbus, informēt par darba termiņiem pa telefonu 6 7728386. 


Vērtējot, cik liela ūdens atkāpšanās zona būs vērojama katrā pašvaldībā esošajās Daugavas krastos iekārtotajās pludmalēs, Latvenergo speciālisti informē, ka tas atkarīgs no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes. Atkarībā no upes krastu reljefa ūdens atkāpšanās no normālā līmeņa var svārstīties robežās no 50 cm līdz vairākiem desmitiem metru; jo krasts ir stāvāks, jo īsāks attālums no krasta malas līdz ūdenim būs pēc tā pazemināšanas, jo krasts ir lēzenāks, jo tālāk no krasta līnijas būs sasniedzams ūdens.


Ūdenskrātuves ietekmes zonā pašvaldībās esošajās pludmalēs iedzīvotājiem jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā iepriekšējo gadu pieredze.


Salaspils iedzīvotājiem jāievēro visi drošības pasākumi un informējošās zīmes, kas aizliedz cilvēku uzturēšanos uz nogāzēm.


Gandrīz visu šo laiku interesenti pa sauszemi varēs nokļūt līdz Sv. Meinarda baznīcai Ikšķilē.


Ūdens līmeņa pazemināšana saskaņota ar Latvijas Republikas Vides ministrijas Valsts vides dienestu un Latvijas Zivju resursu aģentūru. Pazeminot ūdenslīmeni ūdenskrātuvēs, AS „Latvenergo” katru gadu, saskaņā ar Latvijas Zivju resursu aģentūras ekspertu slēdzienu, sedz zivju resursiem nodarītos zaudējumus.  Bez tam, atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” prasībām, AS „Latvenergo” katru gadu Latvijas Zivju resursu aģentūras kontā iemaksā 378.4 tūkst. Ls.


AS “Latvenergo” lielāko elektroenerģijas daudzumu saražo hidroelektrostacijās. Aptuveni 50 – 60 % no mūsu saražotās elektroenerģijas tiek iegūti no atjaunojamiem un videi draudzīgiem energoresursiem.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.