Aizkraukles novada Sociālais dienests pieredzes apmaiņā Preiļos

04.07.2008.

Jebkuru lietu laikam gan labāk ir iepazīt praksē, tāpēc ar mērķi izzināt kolēģu darbu sociālajā jomā 4.jūlijā Preiļu novada domes Sociālo dienestu apmeklēja Aizkraukles novada Sociālā dienesta darbinieki.
 
Nesteidzīgās sarunās tika meklēts līdzīgais un atšķirīgais vienojošajā – sociālajā jomā. Jāatzīst, darba specifika ir ļoti līdzīga, lai arī Aizkrauklē mazāka nepieciešamība ir pēc sociālā darba ar ilgstošajiem bezdarbniekiem. Līdz ar to arī pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saglabāts atbilstošs valstī noteiktajam – Ls 27,00 vienai personai, tai laikā, kad Preiļu novadā kopš gada sākuma tas ir Ls 36,00. Tomēr citi pabalsti ir lielāki, jo budžetā šim mērķim atvēlēti gandrīz 300 tūkstoši latu. Taču visi iesniegumi par pabalsta pieprasījumu tiek skatīti stingri saistošo noteikumu ietvaros, nepieļaujot atkāpes no apstiprinātajiem noteikumiem. Arī attiecībā uz likumīgo apgādnieku izdevumiem, ja kāds no viņu vecākiem atrodas aprūpes institūcijā, pastāv būtiska atšķirība – ja par mūsu novada iedzīvotāja atrašanos institūcijā tiek maksāti Ls 26,00 mēnesī, tad Aizkrauklē gandrīz divi simti. Likumīgo apgādnieku neesamības gadījumā šie izdevumi tiek segti no pašvaldības budžeta.
 
Apvienojot lietderīgo ar patīkamo, viesi iepazinās ar Preiļu galvenās bibliotēkas darbu, par ko paldies jāsaka bibliotēkas vadītājai Inārai Batarāgai un pārējiem darbiniekiem, piedalījās rekonstruētās Daugavpils ielas nodošanas svētkos, ar sajūsmu klausījās Preiļu rajona tūrisma informācijas centra vadītājas Irēnas Kjarkužas radošajā sniegumā par Preiļiem, kā arī apmeklēja J.Mihailovas leļļu galeriju, P.Čerņavska muzeju – darbnīcu, Velnezeru, Aglonas baziliku un Karaļa kalnu.
 
Daži mirkļi no informatīvi bagātās dienas fotoattēlos.
Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.