Izmaiņas rindu veidošanas un uzturēšanas kārtībā uz plānveida endoprotezēšanas operācijām

08.07.2008.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka no 2008. gada 1. jūlija tiek mainīta rindu veidošanas un uzturēšanas kārtība uz plānveida endoprotezēšanas operācijām. Centralizētās pacientu rindas plānveida aprūpes pakalpojumu saņemšanai veido Aģentūra sadarbībā ar ārstniecības iestādēm.


Turpmāk no 2008. gada 1. jūlija ārstniecības iestādes veidos un uzturēs ortopēdijas rindas, kā arī veiks to pārraudzību. Savukārt Aģentūra veidos un koordinēs centralizētās rindas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai vienīgi sekojošos gadījumos:


• gūžas, ceļa un pleca locītavu endoprotezēšanas (ortopēdijā) gadījumos, kad:


o gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas operācija jāveic steidzamības kārtā, pamatojoties uz konsīlija atzinumu;


o nepieciešama lielo locītavu endoprotezēšana un pacients vai trešā persona apņemas segt no 50% veselības aprūpes pakalpojuma tarifa (ieskaitot endoprotēzes vērtību);


• kohleāro implantu ievietošanas gadījumos bērniem (otorinolaringoloģijā).


Jāatzīmē, ka izmaiņas rindu veidošanas un uzturēšanas kartībā attiecas tikai uz ortopēdijas operācijām. Proti, pēc rindu veidošanas un uzturēšanas kārtības izmaiņām pacientam vispirms ir jādodas pie sava ģimenes ārsta, kurš sniegs nepieciešamo informāciju par plānveida endoprotezēšanas operācijām, par ārstniecības iestādēm, kur veic šādas operācijas un izrakstīs nosūtījumu. Ar šo nosūtījumu pacients vēršas izvēlētajā ārstniecības iestādē, kur ārsts, kurš darbojas ortopēdijā, izvērtēs pacienta veselības stāvokli un pieņems lēmumu par nepieciešamību sniegt pacientam plānveida veselības aprūpes pakalpojumu kopējās rindas kārtībā.


Operācijas nepieciešamības gadījumā pacients tiks uzņemts ārstniecības iestādes kopējā rindā, tādejādi turpmāko informāciju attiecībā uz rindu un uzaicinājumu uz operāciju sniegs konkrētā ārstniecības iestāde.


Savukārt pacientiem, kuri ir reģistrējušies rindā līdz 1. jūlijam uz plānveida ceļa locītavas endorpotezēšanas operāciju, Aģentūra ir izsūtījusi vēstules, kurās viņus informēja par to, ka no 2008.gada 1.jūlija informācija par endoprotezēšanas rindu, kurā Aģentūra pacientu reģistrējusi, iegūstama noteiktā slimnīcā, bez Aģentūras starpniecības. Arī uzaicinājumu veikt operāciju pacients saņems no ārstniecības iestādes.


Šeit gan būtiski uzsvērt, ka pacientiem, kuri apņemas segt 50% no veselības aprūpes pakalpojuma tarifa (ieskaitot endoprotēzes vērtību) vai kuriem ar konsīlija atzinumu operācija ir jāveic steidzamības kārtā, ar iesniegumu ir jāvēršas Aģentūrā. Šajā gadījumā rindu uz operāciju uzturēs un koordinēs Aģentūra.


Turklāt gadījumā, ja pacients apņemas segt 50% no veselības aprūpes pakalpojuma tarifa, tad operācija tiek nodrošināt 3 līdz 6 mēnešu laikā.


Jāatzīmē, ka līdz šim centralizētās rindas uz endoprotezēšanas operācijām veidoja un uzturēja tikai Aģentūra. 2008. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā”, kas nosaka centralizēto rindu veidošanas, pārraudzības veikšanas un uzskaites kārtību, tādejādi, mainot līdzšinējo rindu veidošanas un uzturēšanas kārtību.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.