Latvijā viesosies Polijas bibliotēku attīstības projekta pārstāvji

08.07.2008.

Šonedēļ Latvijā viesosies Polijas Informācijas sabiedrības attīstības fonda un Polijas Grāmatu institūta pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas bibliotēku pieredzi Latvijas valsts, pašvaldību un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” īstenošanā. Polija no Geitsu fonda ir saņēmusi grantu projekta pieteikuma sagatavošanai līdzīgam projektam savā valstī.


Vizītes laikā paredzētas tikšanās ar projekta īstenotājiem valsts aģentūrā „Kultūras informācijas sistēmas”, kā arī viesošanās vairākās Latvijas publiskajās bibliotēkās un projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros izveidotajos reģionālajos mācību centros.  Polijas kolēģus visvairāk interesē Latvijas pieredze projekta plānošanas, vadības, komunikācijas un ietekmes novērtēšanas jomā. Polijas delegācijas sastāvā būs pieci cilvēki, kuri šobrīd izstrādā projekta pieteikumu iesniegšanai Bila & Melindas Geitsu fondam.


Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” pirmais posms tika īstenots no 2006. gada novembra līdz 2008. gada jūnijam, kad visām 874 Latvijas publiskajām bibliotēkām  tika piegādāta jauna datortehnika un ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. Rajonu galvenajās bibliotēkās tika uzstādīta speciāla datortehnika vājredzīgajiem, bet Latvijas neredzīgo bibliotēkā un 7 filiālēs – datori un drukas iekārtas neredzīgajiem. Projekta ietvaros publisko bibliotēku bibliotekāri jaunizveidotajos reģionālajos mācību centros apguvuši 140 stundu apmācību kursu datorzinībās, lietotāju apkalpošanas un inovatīvas darbības prasmēs. Projekta pirmo posmu finansēja Latvijas valsts, Latvijas pašvaldības,  Bila & Melindas Geitsu fonds (ASV) un korporācija Microsoft (ASV), kas visām bibliotēkām dāvināja programmatūru. Nākotnē projektā „Trešais tēva dēls” paredzēts datorprasmes mācīt bibliotēku apmeklētājiem, kā arī aicināt sabiedrību aktīvāk izmantot mūsdienīgo bibliotēku piedāvātās iespējas.

Pēdējās izmaiņas: 08.07.2008.