Izsludināts konkurss – nominācija „Radošākais amatnieks Latgalē 2008”

20.07.2008.

Rēzeknes pilsētas Domes Attīstības pārvalde „Rēzeknes Biznesa centrs” sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Būvvaldi un Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu izsludina konkursu – nomināciju „Radošākais amatnieks Latgalē 2008”.


Tā mērķi: apzināt un godināt Latgales amatniekus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Rēzeknes pilsētā un Austrumlatgales reģionā, veicināt Latgales amatnieku atpazīstamību un popularizēt unikālo Latgales produkciju amatniecībā.


Dalībai konkursā – nominācijā var tikt izvirzīti amatnieki, kuru saimnieciskā darbība notiek Latgales teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa, un kuri veic saimniecisko darbību sekojošajās nozarēs: keramika, kokapstrāde, tekstilijas un rokdarbi, metālapstrāde, mūzikas instrumentu izgatavošana, akmens apstrāde un tēlniecība.


Konkursā var piedalīties amatnieki, kuru profesionālā darbība atbilst sekojošajam formulējumam:
• Amatniecība ir individuāla nodarbošanās vai uzņēmējdarbība.
• Darba process ir cieši saistīts ar sadzīvi un kultūru.
• Mūsdienīgas darba formas tiek balstītas tradīcijās, amata un prasmju pārmantojamībā un pēctecībā.
• Tehnoloģiskās īpatnības (vairumā gadījumu – roku darbs) un uzkrātā tradīciju bāze ir priekšnoteikums vides un ražošanas labvēlīgām attiecībām.
• Darba process nodrošina atbildību un kvalitāti, jo viens darītājs no sākuma līdz galam ir atbildīgs par darba procesu. Personīgais elements ir raksturīgs vairāk par tehnoloģisko.
• Spēja izpildīt individuālu pasūtījumu.
• Tieša sasaiste ar tirgu – preču noieta organizēšana, klientu apkalpošana notiek vienā un tajā pašā uzņēmumā. Spēja ātri mainīt funkcijas un izmēģināt jaunus produkcijas veidus (var iekļauties tirgus stāvokļa izmaiņās un tehnoloģijas attīstībā).


Amatnieku radīto vērtību specifikai jāatbilst sekojošajiem kritērijiem:
• Amatniecības produkcijas amplitūda ir plaša – no mākslinieciski radoša izstrādājuma līdz sērijveida ražošanai un pilnīgi noteiktam pakalpojuma veidam;
• Izstrādājumiem piemīt praktiska un kultūrvēsturiska vērtība;
• Nacionālās savdabības lietisķošana un piesaiste pasaules tirgum;
• Senlaicīgu tehnoloģiju un produkciju etnogrāfiskā un pasaulvēsturiskā nozīme.


Konkursa organizatori aicina Latgales reģiona iedzīvotājus pieteikt pretendentus dalībai konkursā līdz šā gada 20. jūlijam, iesūtot savus priekšlikumus rakstiski: Attīstības pārvalde „Rēzeknes Biznesa cents”, Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601 (norāde – konkurss – nominācija „Radošākais amatnieks Latgalē 2008”) vai elektroniski inese.haite@rezekne.lv


Konkursa sekretariāts iepazīsies ar amatniekiem viņu dzīvesvietā, veicot interviju un fiksējot datus dalībnieka anketā. Rēzeknes pilsētas domes izveidotā žūrijas komisija veiks anketu vērtēšanu un noteiks uzvarētāju, kam tiks piešķirta galvenā balva un laureātus.


Konkursa uzvarētāju godināšana notiks šā gada oktobrī ikgadējā izstādes „Latgales Uzņēmējs 2008” ietvaros.


Papildus informācija pilsētas portālā www.rezekne.lv, pa tālruni 64607638 vai Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē 230. kabinetā.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.