Turpinās darbi pie dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas Preiļos

01.07.2008.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” realizācija rit noteiktajos grafikos. Šobrīd notiek jaunu urbumu urbšana un to skalošana. Visi līgumā paredzētie darbi notiek saskaņā ar saskaņotajiem grafikiem. Pēc 2 jauno urbumu izurbšanas tiks sākts ierīkot komunikācijas (ūdens caurules) no urbumu akām līdz stacijai.


Atgādinām, ka 2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots arī ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro (69% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz pašvaldība un Latvijas Valsts).
Līdz 2009. gada 10. jūlijam, atbilstoši līguma noteikumiem, projekts jāpabeidz. Tas nozīmē, ka visi projektā paredzētie būvdarbi ir jāpabeidz kvalitatīvi un līgumā paredzētajā apjomā.


Tuvojoties projekta noslēgumam, 2009. gada pavasarī paredzēts izskalot esošā ūdensvada inženiertīklus, lai attīrītais ūdens jaunajā atdzelžošanas stacijā tik pat tīrs nonāktu līdz patērētājam.

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2008.