Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Bruģa seguma ieklāšana Preiļu parka estrādē”

03.07.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/34M


3. Iepirkuma priekšmets: „Bruģa seguma ieklāšana Preiļu parka estrādē”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Letiv būvniecība’’,
Reģ.nr.41503038533


Liepu iela 1-65,
Preiļi, LV-5301


Ls 3107.20


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 3. jūlijā


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 3. jūlijā


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas loceklis Jānis Skutels, tālrunis: 5307327


 

Pēdējās izmaiņas: 03.07.2008.