Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu kapelas arheoloģiskā izpēte”

27.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/33M


3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu kapelas arheoloģiskā izpēte”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


LU Latvijas vēstures institūts,
Reģ.nr.90002115956


Akadēmija laukums 1,
Rīga, LV-1050
Tālr. 7223715,
fakss 5321483


Ls 9997.32


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 27. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 27. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2008.