Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Tehniskā projekta izstrāde peldvietas ierīkošanai Preiļupes krastā, Preiļos”

27.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/30M


3. Iepirkuma priekšmets: „Tehniskā projekta izstrāde peldvietas ierīkošanai Preiļupes krastā, Preiļos”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Strasa Konsultanti”
Reģ.nr.40003226022


Braslas iela 27/1-5,
Rīga, LV-1084
Tālr.67514741
Fakss: 67514742
e-pasts:
ieva.peikere@strasa.lv


Ls 3 600,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 27. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 27. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2008.