Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Nojumju virs ieejas durvīm izgatavošana, uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa””

27.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 29 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Nojumju virs ieejas durvīm izgatavošana, uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa””


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Preiļu celtnieks ”Reģ.nr.41503024529


Celtnieku iela 2,
Preiļi, LV-5301
Tālr./fakss 5322102, tālr.29396233, 26555964
e-pasts:
celtnieks@axel.lv


Ls 3 001,96


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 27. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 27. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2008.