Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Bruģa seguma ieklāšana Preiļu parka estrādē”

26.06.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Bruģa seguma ieklāšana Preiļu parka estrādē”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 34 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Līguma izpildes termiņš – 17.07.2008.g.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 03.07.2008.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– apliecinājums par iepirkuma nosacījumu ievērošanu un izpildi,
– uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija,
– attiecīgās uzņēmējdarbības licences (sertifikāta) kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutelis, tālr. 5322766, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 26.06.2008.