Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Ziedu ielā, Preiļos pretī veikalam Resurss”

25.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 31 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Ziedu ielā, Preiļos pretī veikalam Resurss”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „ELEKTROSERVISS PREIĻI”,
Reģ.nr.41503026750


Dārzu iela 15, Preiļi
LV 5301


Ls 5212.93
tai skaitā:
1.kārta – Ls 2952.57
2.kārta – Ls 2260.36


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 25. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 25. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 25.06.2008.