Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Galdnieku ēveļsolu iegāde Preiļu 2.vidusskolas vajadzībām”

20.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 28 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Galdnieku ēveļsolu iegāde Preiļu 2.vidusskolas vajadzībām”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Rīgas partneris SIA”
Reģ.nr. 40003340455Merķeļa iela 11,
Rīga, LV-1050
Tālr./fakss: 567211441
Tālr.26188090, 26359845
e-pasts;
info@rigaspartneris.lv


Ls 9 500,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 20. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008. gada 20. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2008.