Stājušies spēkā jauni noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem

20.06.2008.

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ar 2008.gada 6.jūniju stājušies spēkā  Ministru kabineta noteikumi Nr.380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”.
 
Norēķinu kārtībā par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem ir saglabātas līdz šim noteiktās prasības, t.i., saņemot samaksu par pasažieru pārvadāšanu, izsniedzams kases čeks vai numurēta un VID reģistrēta kvīts. Precizēta kases čekā vai kvītī norādāmā informācija. Kases čekā vai numurētajā un VID reģistrētajā kvītī norāda taksometra lietošanas tarifus, t.i. taksometra nolīgšanas, kilometra nobraukuma un nolīgtā taksometra stundas stāvēšanas cenu, taksometra valsts reģistrācijas numuru, kā arī datumu un laiku.
 
Minētie noteikumi nosaka, ka taksometra vadītājam jābūt noslēgtam darba līgumam ar pārvadātāju, izņemot gadījumus, kad vadītājs vienlaicīgi ir pārvadātājs, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniegusi attiecīgās pilsētas dome vai rajona padome. Pēc kontroles iestādes amatpersonas pirmā pieprasījuma taksometra vadītājam  jāuzrāda vadītāja darba līgums vai noteiktā kārtībā apliecināts darba līguma izraksts, tātad šim dokumentam jāatrodas  pie rokas.
 
Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2008.