Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Strūklakas elektroapgāde Preiļu parkā”

19.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 27 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Strūklakas elektroapgāde Preiļu parkā”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Elektroserviss Preiļi”
Reģ.nr.41503026750


Dārzu iela 15, Preiļi,
LV-5301
Tālr.29492496
e-pasts:
elektroservisspreili@inbox.lv


Ls 2 704,99


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 19. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008. gada 19. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2008.