Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu 2.vidusskolas teritorijas apgaismojuma ierīkošana”

17.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 26M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu 2.vidusskolas teritorijas apgaismojuma ierīkošana”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Elektroserviss Preiļi”
Reģ.nr.41503026750


Dārzu iela 15, Preiļi,
LV-5301
Tālr.29492496
e-pasts:
elektroservisspreili@inbox.lv


Ls 5 056,92


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 17. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 17. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2008.