Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Portatīvo datoru un nepārtrauktās barošanas avota serveru telpai iegāde Preiļu novada domei”

13.06.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 24 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Portatīvo datoru un nepārtrauktās barošanas avota serveru telpai iegāde Preiļu novada domei”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „AXEL”
Reģ.nr.41503017993


Aglonas iela 1,
Preiļi, LV-5301
Tālr./fakss 5323285
Tālr.29414828
e-pasts:
aldis@axel.lv


Ls 6 989,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 13. jūnijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 13. jūnijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2008.