Kas jāzina par izbraukuma tirdzniecību

13.06.2008.

Vasara – pilsētas svētku, brīvdabas izrāžu, koncertu sezona, kad masu pasākumu norises vietās tiek rīkoti gadatirgi un  izbraukuma tirdzniecība.   Par  tirgošanās nosacījumiem stāsta VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļas Nodokļu maksātāju konsultāciju daļas priekšniece Mārīte Jokste.


Ielu tirdzniecība atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras noteikusi un iekārtojusi attiecīgā pašvaldība. Tirdzniecība ārpus minētajām tirdzniecības vietām, kā arī tirdzniecība publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas nav atļauta.


Personai, kura nodarbojas ar tirdzniecību, tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:
• tirdzniecības atļaujai;
• fiziskai personai – personu apliecinošam dokumentam, saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecībai (vai kopijai), pārtikas preču pārdevējam – arī sanitārajai grāmatiņai; juridiskajai personai – reģistrācijas apliecības kopijai;
• dokumentiem, kas apliecina preču izcelsmi, kvalitāti, drošumu, pārdošanā esošo preču pavaddokumenti.


Ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas, saimnieciskā darba veicēji, kuri realizē šādas preces:
• pašu izgatavotos mākslas priekšmetus un lietišķās mākslas un daiļamatniecības  izstrādājumus;
• ziedus;
• pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām;
• savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus;
• kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu, bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas (piemēram, pīrādziņus) no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas normām;
• grāmatas;
• preses izdevumus.


Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās ir aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, veterināro un higiēnas normu ievērošana.


Gadatirgi un izbraukuma tirdzniecības vietas, atkarībā no realizējamo preču sortimenta, apgādājamas ar metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem.


Stacionārās un pagaidu (sezonas) tirdzniecības vietas, kas noteiktā kārtībā iekārtotas publiskās vietās, nav pielīdzināmas ielu tirdzniecības vietām, un tirdzniecība tajās atļauta, tikai izmantojot kases aparātus.


Par pašražoto preču pārdošanu mazumtirdzniecībā gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem, saņemot samaksu skaidrā naudā, nodokļu maksātāji var nelietot kases aparātus, bet pēc darījumu partnera pieprasījuma ir jāizsniedz VID reģistrēta kvīts. Saņemto samaksu uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kur norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), pievienotās vērtības nodokļa summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), darījuma kopējo summu un citu nepieciešamo informāciju.


Ja gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās realizē alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, jebkuras  iepirktās preces, ir jāizmanto kases aparātus!


Atgādinām, ka par preču pārvietošanu (transportēšanu) no pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) uz gadatirgu vai ielu tirdzniecības vietu, ir noformējama pavadzīme ar VID piešķirtu numuru. Savukārt, lai dokumentāri noformētu gadatirgū vai ielu tirdzniecības vietā nepārdoto preču pārvietošanu atpakaļ uz pastāvīgo darbības vietu (struktūrvienību), iesakām pavadzīmē ar VID piešķirtu numuru, kas bija noformēta par preču pārvietošanu no pastāvīgās darbības vietas uz to pārdošanas vietu, veikt informācijas norādīšana papildu rekvizītu veidā par nepārdoto preču pārvietošanu atpakaļ uz pastāvīgo darbības vietu.


Skaidrojums par tirdzniecības veidiem:
• gadatirgus — vienreizēja īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām  un kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, Jāņu dienas gadatirgus) vai kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas tirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus;
• ielu tirdzniecība — tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās un iekārtotās publiskās vietās;
• izbraukuma tirdzniecība — tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu pasākumu vietās (piemēram, dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiski svētki).


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2008.