Daugavpils un Rēzeknes pašvaldību speciālisti izrāda interesi par HIV profilakses punktu atvēršanu savā pašvaldībā

12.06.2008.

Daugavpilī 12.06.2008. notika Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) speciālistu rīkotā apaļā galda diskusija, kurā tika apsvērtas iespējas paplašināt HIV/AIDS profilakses centru tīklu Latgalē. Debatēs piedalījās Daugavpils, Krāslavas un Rēzeknes atbildīgo dienestu speciālsti.


Diskusijas laikā SVA speciālisti informēja dalībniekus par HIV/AIDS profilakses punkta izveides priekšrocībām un prezentēja Latvijas un pasaules pieredzi šajā jomā. Vairāk nekā 5 gadus ilgajā darba pieredzē, kā mazināt HIV infekcijas izplatību, dalījās Jēkabpils Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs.


Gan Daugavpils, gan Rēzeknes pašvaldību speciālisti norādīja, ka ir jau uzsākuši sagatavošanas darbu, lai HIV profilakses centrs  būtu arī viņu pašvaldībās. Šādu punktu atvēršana, kurā  intravenozo narkotiku lietotājiem ir  iespējams saņemt profesionālu palīdzību no speciālistiem, mainīt šļirces un veikt HIV eksprestestus, ļauj ierobežot ar asinīm pārnesamo infekciju slimību skaitu reģionā un apzināt patiesos narkomānijas izplatības apmērus. Profilakses punkta darbinieki nākotnē varētu arī palīdzēt izglītot sabiedrību par infekciju (HIV, hepatītu, tuberkulozes u.c.) un narkoatkarību profilaksi.


SVA speciālisti cer, ka laikā, kad pašvaldībām ir iespējams piedalīties UNODC (Apvienoto Nāciju Narkotiku Kontroles programma) grantu konkursā, kas sniedz papildus finansējumu narkotiku kaitējuma mazināšanas aktivitātēm, arī Krāslavas pašvaldība apsvērs iespēju savā pārraudzības teritorijā atvērt HIV profilakses punktu.


Informāciju sagatavoja:
Baiba Auzāne,
SVA Sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.