SIA “Preiļu saimnieks” veic iepirkuma procedūru 467. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu apšuvuma materiāla nomaiņa

10.06.2008.

Pasūtītājs – SIA “Preiļu saimnieks”, reģ. Nr. 47703001720, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301.


Iepirkuma priekšmets – 467. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu apšuvuma materiāla nomaiņa (piemēram Liepu ielas 9 māja)


Identifikācijas Nr. PS 2008/08


Iepirkums līdz 10 000 LVL


Veicamie darbi un to izpildes tehniskās prasības
1. Veikt visu saskaņā ar mājas projektā paredzēto skaitu, izmēriem un stiprināšanu, balkonu apšuvuma nomaiņa.
2. Apšuvuma materiāls – “ONDULINE” plāksnes.
3. Apšuvuma krāsojums tiek saskaņots ar “Pasūtītāju”.


Darbu veikšanas termiņš ne ilgāk, kā 5 darba dienas.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz  2008. gada 20. jūnijam.


Ieteicams iesniegt divus cenu piedāvājuma variantus:
– ar pacēlāja izmantošanu montāžas veikšanai,
– bez pacēlāja (izmantojot “Pasūtītāja”) izmantošanas.


Piedāvājumus iesniegt: SIA “Preiļu saimnieks” Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2008.