Atbalstīts sporta inventāra iegādes projekts

10.06.2008.

Preiļu novada dome piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta Pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”, kura ietvaros tika plānots papildināt Preiļu 2.vidusskolas un Aizkalnes pamatskolas mācību priekšmeta „Sports“ materiāli tehniskos resursus. Projektu konkursā tika iesniegti 323 projekti, no kuriem atbalstu guva 144, tai skaitā arī mūsu projekts. Abām skolām tiks iegādāts sporta inventārs par kopējo summu 1 984 LVL, no kuras 994 LVL tiks segts no skolu budžeta un 990 LVL būs Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējums. Preiļu 2.vidusskolai sporta inventārs tiks iegādāts par 1383 LVL, Aizkalnes pamatskolai par 601 LVL.


Mārīte Stupāne,
Preiļu novada domes attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.