Latgalē noslēgumam tuvojas publiski pieejamo interneta punktu izveidošana

10.06.2008.

  


Šodien, 10. jūnijā ar publiski pieejamā interneta punkta – 8 internetkiosku prezentāciju Daugavpils Universitātē, Latgalē simboliski noslēgsies 150 publiski pieejamo interneta punktu izveidošanas 1. posms, informē Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) direktors Māris Bozovičs.


Publiski pieejamie interneta punkti Latgales plānošanas reģionā (LPR) izveidoti ES struktūrfondu finansētā ERAF projekta “Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā” ietvaros. Projektu realizē biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” (LRAA) sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām.


Visi interneta pieejas punkti ir aprīkoti ar internetam pieslēgtu datortehniku vai internetkioskiem, kas ir pieejami bez maksas sabiedriskai izmantošanai, visos punktos ir pieejama arī bezvadu interneta telpa WiFi. Tie atrodas Daugavpilī, Rēzeknē, Līvānos, Preiļos, Balvos, Viļakā, Krāslavā, Dagdā, Ludzā, Zilupē, Kārsavā, Viļānos, Subatē, kā arī Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Balvu rajonu novados un pagastos – vietās ar ierobežotu interneta pieeju un nosedz visu Latgales plānošanas reģiona teritoriju.


„Pašlaik notiek pārrunas ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPL) par papildus finansējuma piešķiršanu projekta otrajam posmam, kurā paredzēts veikt uzlabojumus jau esošajos interneta pieejas punktos, nodrošinot tos ar papildus aprīkojumu, vai izveidot jaunus interneta punktus Latgales reģionā,” piebilst LRAA direktors Māris Bozovičs.


„Projekta mērķis ir sekmēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu Latgales reģionā, veicināt līdzsvarotu reģiona attīstību, nodrošināt vienmērīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību Latgales reģionā, kā arī veicināt Latgales reģiona sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti,” skaidro projekta vadītājs Jānis Veips.


Projekta realizācija tika uzsākta 2007. gada 3. aprīlī un ilgs līdz š. g. 31. oktobrim. Projekta ietvaros vēl notiks personāla, kas uzraudzīs publiski pieejamo interneta punktu darbību, apmācība, kā arī Rēzeknes pilsētā tiks veikta datu pārraides tīkla izbūve, izmantojot optiskās šķiedras kabeli.


Projekta kopējās izmaksas 529 942 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 67,5% un nacionālais līdzfinansējums – 22,5%.
  


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Jānis Veips, projekta vadītājs
e-pasts:
janis.veips@latgale.lv, tālr. Nr. +371 646 07197


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.