Mācību seminārs Preiļu novada domes un iestāžu darbiniekiem

02.07.2008.

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru organizē mācību semināru Preiļu novada domes un iestāžu darbiniekiem “Lietišķā saskarsme un darba kultūra”


Mācību laiks – 2008. gada 2. jūlijs no pulksten 10.00 – 17.00


Mācību vieta – Preiļu Biznesa inkubators, Preiļi, Kooperatīva iela 6, III stāvs


Mācību mērķis – Pilnveidot un nostiprināt zināšanas par lietišķās saskarsmes būtību un ievērošanu darba vietā un apkalpojot klientus, veidot vienotu izpratni par noteikumu ievērošanu


Mācību saturs:


1. Lietišķās saskarsmes būtība (etiķetes mērķis, uzvedība darba vietā, saskarsme starp kolēģiem un klientiem)
2. Telefona sarunas (vispārējie noteikumi, balss toņa un intonācijas nozīme telefona sarunā, kas jāievēro zvanot kolēģim vai klientam un atbildot uz telefona zvaniem)
3. Noteikumi sastādot un noformējot dokumentus (papīrs, dokumenta struktūra, vēstules)
4. Darba laika un resursu plānošana (plānošanas noteikumi un veidi, sapulces un darba sanāksmes)
5. Ģērbšanās noteikumi darba vietā, krāsu ietekme uz cilvēka emocionālo uztveri.
6. Stresa mazināšanas un vadīšanas paņēmieni


Pasniedzēja: Mg.paed. Sandra Pallo


Vietu skaits ierobežots.


Pieteikšanās pa tālruni 26636243 vai elektroniski
ineta.liepniece@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.