Sabiedrības veselības aģentūra aicina vecākus, izvēloties bērnam piemērotu vasaras nometni, pārliecināties par to drošumu un atbilstību higiēnas prasībām

05.06.2008.

Lai justos droši par bērna atpūtu vasaras nometnē, Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) speciālisti aicina vecākus noskaidrot nometnes rīkotāju iecerētos drošības pasākumus un nometnes norises vietas un aprīkojuma atbilstību higiēnas prasībām.


Higiēnas prasības nometnēm ietver ne tikai tīrīšanas režīma nodrošināšanu, bet arī nosacījumus un prasības telpām, iekārtām  un personālam, lai līdz minimumam samazinātu vai likvidētu iespējami kaitīgo  vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iedarbību.


Novērtējot nometnes teritoriju, vecākiem uzmanība būtu jāpievērš rotaļu un sporta ierīču drošumam  – no kāda materiāla tās ir veidotas, vai ir droši nostiprinātas un nav redzamu bojājumu. Tāpat arī jāpārliecinās, vai sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana nometnes teritorijā tiek nodrošināta.


Novērtējot telpas, to iekārtojumu un apdari, jāpievērš uzmanību tam, vai ir ierīkotas visas nometnes programmas īstenošanai nepieciešamās telpu grupas – guļamtelpas, kā arī ēdnīca vai ēdamzāle, kultūras un atpūtas telpas, nodarbību telpas, sadzīves telpas, sanitārās telpas, telpas vai vietas apģērbu, apavu žāvēšanai un inventāra uzglabāšanai.


Tāpat arī uzmanība jāpievērš tam, vai tualetes telpas ir atbilstoši aprīkotas, vai ir nodrošināta iespēja nomazgāt rokas pēc tualetes lietošanas, kā arī pirms ēšanas (arī lauka apstākļu (telšu) nometnē). Tualetē jābūt tualetes papīram vai salvetēm, ziepēm un roku žāvēšanas vai susināšanas līdzeklim/ierīcei.


Attiecībā uz ūdensapgādi un ventilāciju jānoskaidro, vai nometnes dalībnieki tiks apgādāti ar drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, der painteresēties, kad pēdējo reizi veiktas ūdens apgādes sistēmas laboratoriskās analīzes un kādi ir to rezultāti. Nometnes telpām jābūt tādām, lai tās būtu iespējams vēdināt.


Lai pārliecinātos par tīrības nodrošināšanu nometnē, aicinām noskaidrot, vai ir sastādīts telpu uzkopšanas plāns. Nometnes telpu mitro uzkopšanu ir jāveic katru dienu, lietojot mazgāšanas līdzekļus. Tualetes jāuzkopj pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.


Lai nometnē ēstais neradītu veselības problēmas, vecākiem būtu jāpārliecinās, vai uzņēmums, kas nodrošinās ēdināšanu, ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.


Ja nometnes ir saistītas ar atrašanos dabā, vecākiem vajadzētu atcerēties par profilakses pasākumiem pret ērcēm – piemērotu apģērbu, ērču un odu atbaidīšanas līdzekļiem, kā arī vakcināciju pret ērču encefalītu.


Ja nometnes teritorijā vai tās tuvumā atrodas peldvieta, ieteicams pārbaudīt, vai tā ir oficiāla peldvieta un vai peldūdens ir veselībai nekaitīgs. Lai novērstu ar peldēšanos saistītu traumatismu, bērnus peldēšanās laikā nepieciešams pieskatīt.


Informāciju sagatavoja:
SVA Sabiedrisko attiecību daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Sprūde-Nesenberga

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.