Latgales profesionālās izglītības iestādes saņems mācību un izziņas literatūru

03.06.2008.

 


Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) īstenotajā projektā „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” (Nr.2005/0102/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0002/0182) sākusies
mācību un izziņas literatūras iegāde Latgales profesionālās izglītības iestādēm. Latgales Plānošanas reģionā esošo profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšanai ar mācību un izziņas literatūru tiks izlietoti 141 040 lati.


„Aptuveni 19 000 grāmatu šonedēļ tiks atvestas uz Daugavpili. Mēneša beigās tiks saņemta vēl viena krava. Šeit tās tiks šķirotas un dalītas atbilstoši katras mācību iestādes vajadzībām. Līdz jūlija vidum grāmatas paredzēts nogādāt skolās. Tādejādi profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas tiks nodrošinātas ar mācību un uzziņas literatūru, kas nepieciešama pieaugušo profesionālai pilnveidei, profesionālajai orientācijai, otrās izglītības iespēju nodrošināšanai atbilstoši profesionālās izglītības nozaru programmām,” informē LRAA direktors Māris Bozovičs.


Mācību un izziņas literatūra tiks piegādāta 23 profesionālajām izglītības iestādēm atbilstoši valstī noteiktajām profesionālās izglītības attīstības 8 nozarēm – Vispārējā izglītība, Humanitārās zinātnes un māksla, Uzņēmējdarbība un tiesības, Dabaszinātnes un matemātika, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Lauksaimniecība, Veselība un sociālā aprūpe un Pakalpojumi.


Projekta aktivitāšu ietvaros šobrīd notiek apmācības reģiona iedzīvotājiem, rīkojot seminārus rajonu un pilsētas iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot izglītību mūža garumā atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģiona ekonomiskās attīstības plāniem.


Projekta „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” realizāciju Latgales reģiona attīstības aģentūra sāka 2005.gada 1.septembrī. Tā mērķis bija izveidot ilgspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģionu ekonomiskās attīstības plāniem. Projekta mērķis cieši saistīts arī ar Nacionālās programmas mērķi: sekmēt iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā. Projekts vērsts uz izglītības kvalitātes un tās pieejamības palielināšanu un tālākizglītības iespēju paplašināšanu Latgales reģionā.


„Projekta ieviešanas laikā izstrādāti sadarbības mehānismi, iesaistot projektā sadarbības partnerus – augstskolas, pašvaldības, profesionālās izglītības iestādes, pieaugušo izglītības centrus, darba devējus un citus sadarbības partnerus – tādējādi nodrošinot konceptuālu un stratēģisku mūžizglītības attīstību,” skaidro projekta vadītāja Sarmīte Teivāne.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalstu.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, t/f. +371 654 21243
Papildus informācija:
Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja
e-pasts:
sarmite.teivane@latgale.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.