Finansējums lauku saimniecību modernizācijai

09.06.2008.

No 2008.gada 9.jūnija līdz 2008.gada 9.jūlijam notiks trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv.


Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta ieviešanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.


Informācija par pasākumu atrodas šeit: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2636 un šeit:  http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2637

Pēdējās izmaiņas: 09.06.2008.