No 2. jūnija Latvijas Hipotēku un zemes banka uzsāk uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu

02.06.2008.

Ar šīs programmas palīdzību finansējumu var saņemt mazie un vidējie uzņēmumi, kuri paaugstināta riska dēļ nevar saņemt pietiekamu nepieciešamo finansējumu citās komercbankās. Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas ietvaros paredzēta arī sadarbība ar citām komercbankām, piesaistot tās kā papildu finansētājas.


Uzņēmējiem piedāvājam divu veidu aizdevumus – aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem un Kapitāla aizdevumus.


Gan aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, gan Kapitāla aizdevumu var saņemt mazie un vidējie aizņēmumi, kas atbilst šādiem kritērijiem:
• mazāk kā 250 darbinieku;
• gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. EUR;
• un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 milj. EUR.


Aizdevums tiek piešķirts sākotnējiem ieguldījumiem darbības uzsākšanai un attīstībai, piemēram, jaunu un lietotu iekārtu iegādei, būvju celtniecībai, remontam vai to iegādei:
• esošas komercsabiedrības paplašināšanai;
• esošā komercsabiedrībā ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālai pārveidošanai;
• jaunas komercsabiedrības dibināšanai;
• nemateriālo ieguldījumu finansēšanai.


Aizdevumus nepiešķir šādās darbības jomās:
• lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde;
• zvejniecība, kā arī zivju un vēžveidīgo pārstrāde;
• kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu;
• finanšu starpniecība un apdrošināšana;
• ogļu ieguves rūpniecība;
• azartspēles, ieroču ražošana, piegāde vai tirdzniecība;
• tabakas ražošana un tās specializēta tirdzniecība;
• ieguves rūpniecība;
• izmitināšana;
• ēdināšanas pakalpojumi;
• operācijas ar nekustamajiem īpašumiem.


Sīkāka informācija: www.hipo.lv


Informāciju apkopoja:
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja I. Liepniece


Pēdējās izmaiņas: 02.06.2008.