Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Dzīvokli A.Upīša ielā 20-2, Preiļos”

11.08.2008.

„Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Dzīvokli A.Upīša ielā 20-2, Preiļos ( izsoles objekts sastāv no divu istabu dzīvokļa, kadastra Nr.76019002679, kopplatība 36 m2).”


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 900,00.Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 90,00
Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2008.gada 11. augustā, plkst. 15.30, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29426188 Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1.kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 5322766


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā un pārtraukta 2008.gada 11.augustā pulksten.12.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2008.