Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu “Ēku ar divām palīgceltnēm kopā ar zemes gabalu Aglonas ielā 1, Preiļos”

11.07.2008.

„Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Ēku ar divām palīgceltnēm kopā ar zemes gabalu Aglonas ielā 1, Preiļos ( izsoles objekts sastāv no apbūvēta zemes gabala, kadastra Nr.76010031201, kopplatība 838 m2., uz zemes gabala atrodas ēka, kadastra Nr. 76010031201001 kopējā platība 492,7 m2, garāža ar kadastra Nr. 76010031201002 kopējā platība 59,0 m2, šķūnis ar kadastra Nr.76010031201003 kopējā platība 14,1 m2). Nekustamais īpašums saskaņā ar 2007.gada 23.februārī apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu (prot.Nr.4,p.1.) atrodas jaukto (dzīvojamo, darījumu un sabiedrisko) objektu apbūves teritorijā”.


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 110000,00.Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 11000,00
Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2008.gada 11.jūlijā, plkst. 15.00, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29426188 Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1.kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 5322766


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2008.gada 11.jūlijā pulksten.12.00.

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2008.