Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu pilsētas videonovērošanas sistēmas modernizācija”

30.05.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu pilsētas videonovērošanas sistēmas modernizācija”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 25 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – līdz 2008.gada 20.jūnijam.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 09.06.2008.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 piedāvājums iepirkumam un apliecinājums par iepirkuma prasību kvalitatīvu izpildi;
  jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
  Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
  VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, kas izsniegta ne agrāk par vienu mēnesi līdz piedāvājuma iesniegšanai.


Papildus informācija – Preiļu novada domes informācijas sistēmu administrators – Ivars Pakers, tālr. 26016577, e-pasts: ivars.pakers@preili.lv.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 30.05.2008.