Uzsākta Preiļu novada, Saunas un Pelēču pagastu apvienošanās projekta izstrāde

28.05.2008.

Laika posmā no šī gada 1. maija līdz 1. septembrim tiks izstrādāts Preiļu novada, Saunas un Pelēču pagastu apvienošanās projekts.


Projekta izstrādes gaitā paredzēts sagatavot novada attīstības stratēģiju, sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, kā arī organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisku apspriešanu. Izstrādātais projekts ļaus nodrošināt pamatotu, optimālu apvienotās pašvaldības – novada – organizatoriskās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju uz vietas, nodrošinās pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu veidojamajā novadā, nodrošinās atklātu, efektīvu un sabiedrībai saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu.


Jāpiemin, ka sakarā ar pašvaldību apvienošanos 2007. gada beigās Saunas un Pelēču pagasta padomes infrastruktūras sakārtošanai saņēmušas valsts mērķdotāciju pa Ls 200 000, Preiļu pilsēta, Aizkalnes un Preiļu pagasti pa Ls 150 000 (Ls 50 000 katram pagastam jau tika piešķirti veidojot esošo Preiļu novadu 2000. gadā).


Zigmārs Erts, plānošanas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2008.