Preiļos atceras dzejnieku Andri Vējānu

23.05.2008.

23.maijā Preiļu galvenajā bibliotēkā visi interesenti tika aicināti uz dzejniekam Andrim Vējānam veltītu atceres pasākumu ”Andris Vējāns –  Latvijai, Latgalei, Preiļiem”.


Pasākumu vadīja Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Jasmuižas filiāles vadītāja Solvita Brūvere. Andra Vējāna dzeju lasīja aktrise Akvelīna Līvmane. Skatuves mākslinieces izpildījumā skanēja gan tās vārsmas, kas ir tuvas aktrisei pašai, gan tās dzejas rindas, kurās pirms pāris gadu desmitiem saskatītais un izteiktais ir joprojām aktuāls arī šodien. Dzīvi un attīstību apliecinoša doma izskanēja no Akvelīnas Līvmanes lūpām, kad aktrise ar vieglu žestu un mīlestības pilnu vārdu „Sveiks” pasveicināja Latgales un Preiļu dzejnieku Andri Vējānu, skatoties uz kādreiz uzņemto dzejnieka fotogrāfiju, jo viņš arī pasākumā bija mums līdzās.


Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Raiņa un Aspazijas mājas vadītāja Gaida Jablovska ar savu netradicionālo, bet emocionāli izveidoto prezentāciju atklāja mums Andri Vējānu kā sirsnīgu un emocijām bagātu dzejnieku, kurš mīlējis dabu, cilvēkus un dziļi sirdī turējis savas dzimtas saknes.


Pasākumā piedalījās arī dzejnieka Andra Vējāna dēls, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors Benedikts Kalnačs, atceroties tēva dzīves un daiļrades mirkļus.


Atceres pasākuma noslēgumā pabijām pie Andra Vējāna vecāku un piederīgo kapa vietas Preiļu kapos un nolikām ziedus.


Atmiņu pēcpusdiena bija izdevusies, pasākuma dalībnieki ar interesi klausījās jau dzirdēto, atsvaidzinot to vēlreiz, gan uzzinot pavisam jaunus faktus un atziņas par Andri Vējānu. Mēs vēlreiz varējām ieklausīties mūsu novadnieka dzejā un padomāt par šodienu un katrs par sevi. Pasākuma gaisotne bija tam piemērota.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2008.