Tiesībsargs ministra izteikumus par viena vecāka ģimenēm uzskata par nekorektiem

28.05.2008.

Tiesībsargs Romāns Apsītis kritiski vērtē publiski izskanējušos Bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika izteikumus, kas ļauj spriest par nicīgu vērtējumu un aizvaino tās ģimenes, kuras neiekļaujas tradicionālajā izpratnē par māti, tēvu un bērniem, bet kurās bērnus audzina viens no vecākiem.


Nesen laikraksta „Diena” publikācijā šajā kontekstā A. Baštiks teicis: „Tur parādās dzīvei neveiksmīgi cilvēki, kas bankrotējuši savās attiecībās (..).” Kā arī sekoja norāde uz to, ka ideāla ģimene ir laulāts pāris, kas audzina bērnus.


„Mūsdienās demokrātiskā valstī nav pieņemami šādi nozares ministra izteikumi, kas aizvaino un diskriminē lielu sabiedrības daļu, ņemot vērā, ka valsts ne tuvu nepieliek visas nepieciešamās pūles, lai šo ģimeņu dzīvi ievērojami uzlabotu. Turklāt ministra izteikumi sekmē arī to, ka šādas ģimenes un to veidojošie indivīdi netiek uztverti kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi,” uzsver Tiesībsargs Romāns Apsītis.


Statistika liecina, ka trešdaļa Latvijas bērnu aug viena vecāka ģimenēs, no tiem 97% pie mātes. Šis skaitlis norāda uz to, ka sabiedrībā valda uzskats, ka rūpes par bērnu ir sievietes pienākums, kas faktiski sievietei uzliek dubultu pienākuma nastu. Savukārt neefektīvais uzturlīdzekļu piedziņas mehānisms sievietei uzliek rūpes ne tikai par bērna aprūpi un audzināšanu, bet arī par bērnu finansiālo uzturēšanu.


Tiesībsargs norāda, ka tādejādi A.Baštika izteikumi ir aizskaroši visiem tiem vecākiem, kas uzņemas pilnu atbildību par saviem bērniem. Vienlaikus tie attaisno tos vecākus, kuri, pametot savus bērnus un dzīvesbiedrus, veido jaunas „pilnvērtīgas” ģimenes, nereti aizmirstot par pienākumu uzturēt un gādāt par visiem saviem bērniem.


Sociologu veiktie pētījumi rāda, ka indivīda vērtība nav atkarīga no tā, vai viņš bērnībā audzis tradicionālā ģimenes modelī, kurā ir gan tēvs, gan māte. Neskatoties uz lielo viena vecāka ģimeņu skaitu valstī, līdz šim nav izrādīta stingra politiskā griba rūpēties par šīm ģimenēm. Ir vāji attīstīti tādi mehānismi kā uzturlīdzekļu apmēra efektīva noteikšana un piedziņa gan bērnam, gan bijušajam laulātajam, kā arī otra vecāka iesaistīšana bērna aprūpē un audzināšanā. Tā rezultātā vislielākajam nabadzības riskam ir pakļautas tās ģimenes, kurās bērnus audzina māte.
 
Tādējādi Tiesībsargs uzskata, ka valsts nenodrošina starptautiskajos tiesību aktos noteiktos pienākumus iestāties par vecāku vienlīdzīgām tiesībām un pienākumiem, rūpēties par sieviešu un vīriešu līdzvērtīgām tiesībām un pienākumiem, kā arī visbūtiskāko – bērnu tiesībām un interesēm.


Informāciju sagatavoja:
Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.