Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Portatīvo datoru un nepārtrauktās barošanas avota serveru telpai iegāde Preiļu novada domei”

27.05.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Portatīvo datoru un nepārtrauktās barošanas avota serveru telpai iegāde Preiļu novada domei”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 24 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – līdz 2008.gada 01.augustam.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10.06.2008.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 piedāvājums iepirkumam un apliecinājums par iepirkuma prasību kvalitatīvu izpildi;
  jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
  Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
  VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, kas izsniegta ne agrāk par vienu mēnesi līdz piedāvājuma iesniegšanai.


Papildus informācija – Preiļu novada domes IT centra vadītājs- Juris Erts, tālr. Nr.5321748 vai 29419475,  e-pasts: juris.erts@preili.lv .


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2008.