Sākot ar 1. jūniju piemaksu pie vecuma pensijas saņems 75,5 tūkstoši pensionāru un vidējais piemaksas apmērs būs 12 lati mēnesī

01.06.2008.

Grozījumi MK noteikumos paredz divas būtiskas izmaiņas vecuma pensijas saņēmējiem:
1. paplašinās piemaksas saņēmēju loks;
2. tiek paaugstināts piemaksas apmērs.


Turpmāk piemaksu pie vecuma pensijas būs tiesības saņemt tiem, kuru pensija nav lielāka par 225 latiem. Pensionāriem būs tiesības uz piemaksu neatkarīgi no darba stāža, jo no 1. jūnija tiek atcelts apdrošināšanas stāža ierobežojums piemaksas piešķiršanai. Tātad piemaksu varēs saņemt neatkarīgi no darba stāža visi pensionāri, kuriem vecuma pensija nepārsniegs 225 latus.


Ar 1. jūniju piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim būs 40 santīmi līdzšinējo 19 santīmu vietā. No 1. jūnija par 21 santīmu tiks paaugstinātas arī iepriekš piešķirtās piemaksas. Tas nozīmē, ka tie pensionāri, kuri līdz šim katru mēnesi saņēma 19 santīmu piemaksu pie pensijas par katru līdz 1995. gada 31. decembrim nostrādāto gadu, turpmāk saņems 40 santīmu piemaksu.

Nosacījumi


Kā bija līdz šim?


Kā būs pēc 1. jūnija?


Pensijas apmērs


Pensijas, kas nepārsniedz 135 Ls


Pensijas, kas nepārsniedz 225 Ls


Kopējais darba stāžs


Ne mazāk par 30 g.


Bez ierobežojumiem


Piemaksas apmērs


0,19 Ls par katru stāža gadu līdz 31.12.1995.


0,40 Ls par katru stāža gadu līdz 31.12.1995.


 


 


 


 


 


Līdz šim piemaksu pie vecuma pensijas – 19 santīmus par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim – varēja saņemt pensionāri, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 135 latus.


Atgādinām, ka piemaksa nav pensijas sastāvdaļa un netiek indeksēta. To vajadzētu atcerēties ikreiz, kad pensijas tiek indeksētas.


Lai piešķirtu vai pārrēķinātu piemaksu, pensionāriem nav jānāk uz VSAA un jāraksta iesniegums, – visus pārrēķinus VSAA veiks automātiski.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.