SIA “Preiļu saimnieks” veic iepirkuma procedūru „Aizkalnes pagasta ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”

23.05.2008.

2008. gada 22. maijā, Nr. 1-6


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Projektēšanas darba uzdevums Aizkalnes pagasta ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.


(Iepirkuma identifikācijas numurs PS 2008/07


Tehniskā projektā jāietver:
1. Ūdensvada tīkla ierīkošana ar Ø 63 PE cauruli no pagasta centra līdz mājai Nr. 4 Parka ielā (aptuveni 780 m).
2. Ūdensvada tīkla ierīkošana ar Ø 32 PE cauruli no pamatskolas ēkas līdz “Līvānu mājai” (aptuveni 80,0 m).
3. Lokālo NAI ierīkošana pie mājas Nr.4 Parka ielā, ar jaudu 10 m3/dnn., mājas pieslēgšana pie NAI.
4. Aizkalnes pagasta NAI sūkņu stacijas un gaisa pūtēju telpu renovācijas darbi (logu, durvju maiņa, jumta nomaiņa, ārējo un iekšējo sienu apdare). NAI teritorijas žoga, vārtu maiņa (350 m).
5. Aizkalnes pagasta atdzelžošanas stacijas sanitārās zonas žoga, vārtu maiņa (400 m).
6. Ūdens ņemšanas vieta  (urbums Nr.1), akas pacelšana līdz 1 m virs zemes, akas apbēršana ar zemi.


Darbu uzsākšana un pabeigšana 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2008. gada 28. maijam.


Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietu apskati,
kontaktpersona Aleksandrs Lapuha 26597005 un Anatolijs Petrovs 5307327.


SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs J.Mūrnieks


 

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2008.