Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Vasaras nometņu naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta aktivitāšu īstenošanai …

16.05.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 20 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Vasaras nometņu naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta aktivitāšu īstenošanai ES līdzfinansētā projekta 2005/017-495-03-01/1-27/38 “Manas un Tavas pagātnes pēdas” ietvaros”.


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(tai skaitā PVN 18%)


Aglonas vidusskola
Reģ.Nr.90000066321


Daugavpils iela 6, Aglona,
Preiļu raj., LV-5304
Tālr./fakss:5321373
e-pasts:
aglonasvsk@pvg.edu.lv


Ls 4050,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 16. maijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 16. maijs
  
Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2008.