Peldūdeņu kvalitātes monitoringa rezultāti

20.05.2008.

V/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Rēzeknes filiāles Preiļu daļa informē, ka 2008. gada 6.- 7. maijā paņemtie peldūdeņu kvalitātes monitoringa paraugi pēc mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem 11 Preiļu rajona peldvietās – Cirīšu, Rušonas, Eikša, Salmejas, Pelēču, Limankas, Līvānu ezeros, Dubnas un Daugavas upēs, Preiļupē, Feimankas ūdenskrātuvē, atbilst pieļaujamajiem normatīviem, izņemot Limankas ezeru.


Limankas ezerā peldēties aizliegts, bet pārējās norādītajās peldvietās peldēties atļauts. 

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2008.