Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

24.05.2008.


Ejam, bērni, pļaviņā,
Sēžamiesi pulciņā,
Nopīsimi vainadziņu,
Ar ko Jāni sagaidīt.


Ir skaistais pavasara ziedēšanas laiks – pļavas zied, nekas vēl nevīst, viss ir ziedos. Ja vainagu neuzliec galvā, tā arī vasaru vari palaist garām.


Vainags, no trejdeviņām puķēm un zālēm pīts, ir kā maģisks aplis, kas, galvā uzlikts mūs pasargā un ļaunumu atvaira. Vijot vainagu, tajā var ielikt bezgala dažādas domas. Vainagā ievijam ne tikai trejdeviņus ziedus, bet arī spēku, izturību, prieku un mīlestību.


Vainags veido apli, un tas simbolizē sauli. Mēs visi, kas uz Zemes dzīvojam, esam saules bērni.


Latvju bērni caur tautas deju nes tālāk latvju rakstu gudrību, savas tautas saknes, kas asnus dzen un ziedos uzplaukst. Latvju bērni liek vainagu galvā un prieku dejā izdejo.


Pavasaris dodas Vasaru satikt un ar ziedu vainagu galvā kāpj kalnā, lai panāktos pretī Līgo vakaram un Jāņu naktij, kad ikviena dvēsele un sirds veras kādam neapjaustam brīnumam.


Mēs esam ceļā uz Jāņu vainagu.
Ja arī Tu gribi būt viens no ziediem šajā vainagā, dodies uz Preiļiem 24. maijā.
Ļaujies ziedu un dejas valdzinājumam!


Festivāla norises kārtība


Dalībnieku reģistrācija
No plkst.10.00 Festivāla informācijas centrā – Preiļu novada kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos.


Lielkoncerta mēģinājumi estrādē:
11.00 – 11.25 Preiļu rajons
11.25 – 11.50 Rēzeknes rajons
11.50 – 12.15 Daugavpils rajons
12.15 – 12.40 Krāslavas rajons
12.40 – 13.05 Jēkabpils rajons
13.05 – 13.30 Ludzas rajons
13.30 – 13.55 Alūksnes rajons
13.55 – 14.20 Ogres rajons
14.20 – 14.45 Talsu rajons


Ielu koncerti: plkst.13.00 – 15.00


 Laukumā pie Preiļu rajona padome (Raiņa bulvāris 19)
Dejo: Talsu rajons BJC, Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centra, Rugāju vidusskolas, Viļakas pamatskolas, Daugavpils krievu vidusskolas liceja, Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas tautas deju kolektīvi


 Pilsētas centrā (Tirgus laukums 4)
Dejo: Viļakas pamatskolas, Daugavpils krievu vidusskolas liceja, Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas, Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centra, Rugāju vidusskolas, Krāslavas pamatskolas tautas deju kolektīvi


Pieņemšana
Preiļu novada kultūras centra zālē.


Svētku gājiens: 
Pulcēšanās svētku gājienam plkst.17.00 – 17.30
Svētku gājiens plkst.17.30 pa maršrutu: Raiņa bulvāris – Aglonas iela – Liepu iela – A.Paulāna iela – Pils estrāde


Lielkoncerts:
Pilsētas estrādē plkst.18.00
Dejo: Alūksnes, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Ogres, Rēzeknes, Talsu un Preiļu rajona tautas deju kolektīvi


Noslēgumā:
Diskotēka festivāla dalībniekiem

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.