Preiļu rajona nevalstiskā sektora pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu novada fondu un Jelgavas PIC

07.05.2008.

 


Nevalstiska organizācija var kļūt par lielisku palīgu savai pašvaldībai, jo tā ir kā papildus informācijas avots, kas spēj dziļāk ieskatīties problēmā un sniegt informāciju par sabiedrības attieksmi pret konkrēto jautājumu, piedāvāt dažādus problēmas risinājumus, apzināt vajadzības.


Kā ar NVO attīstību un sadarbību ar pašvaldībām klājās zemgaliešiem un kurzemniekiem, 7. maija rītā lūkot devās 17 Preiļu rajona nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pieredzes braucienā, kas tika organizēts biedrības ‘’Preiļu NVO centrs” realizētā projekta ”Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr 2007.NVOF1.1./6-5/17-2008 ietvaros, piedalījās pārstāvji no Galēnu pagasta sociāli ekonomisko aktivitāšu centra ”Mozaīka’’, Preiļu novada pensionāru biedrības,  Aizkalnes sabiedriskā centra, Preiļu novada invalīdu biedrības, Saunas pagasta ”Nianses”, biedrības “Sīļukalna Gundegas”, Aglonas „Neaizmirstulēm”, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu rajona komiteja, biedrības „Baltā māja”  un biedrības “Preiļu NVO centrs”.


Brauciena maršruts – Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs – Talsu novada fonds un Ziemeļkurzemes NVO centrs.


Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs ir lielākais Latvijā. Centrs piedāvā vairāk kā simts dažādu mācību programmu, un mācīties gribētāji brauc pat no Rīgas. Informāciju par centra piedāvātajiem kursiem var apskatīt mājas lapā www.jrpic.lv. Centru finansē pašvaldība, papildus tiek piesaistīts finansējums, izstrādājot un realizējot projektus.


Talsi mūs sagaidīja ar saviem deviņiem pakalniem un divu ezeru atspulgiem. Mazā, ziediem bagātā Kurzemes pilsētiņa šogad svin savu 777. gadadienu.


Iepazīstoties ar Ziemeļkurzmes NVO centra darbību, priecēja fakts, ka esam atraduši jaunus domubiedrus, varbūt – sadarbības partnerus nākotnes projektiem, jo darām stipri līdzīgus darbus.


Bet Talsu novada fonda darbība varbūt ir mūsu – Preiļu novada nākotne. Talsu novada fonds ir neatkarīga labdarības organizācija, kas darbojas novadā, piesaistot līdzekļus no vietējiem ziedotājiem (uzņēmēji, privātpersonas) un piešķirot tos vietējām nevalstiskajām organizācijām vai sabiedrības grupām, lai īstenotu sabiedriska labuma mērķus, kas veicina vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā. Ar fonda atbalstu realizēti vairāki vietējai sabiedrībai vajadzīgi projekti, sakārtotas daudzas lietas, kas pašvaldībai vienai nav pa spēkam.


Talsu novada fonds darbojas no 2003. gada un ir pirmais Latvijā, vēl šādi fondi darbojas Lielvārdē, Alūksnē, Valmierā un Madonā. Plašāka informācija par fondu pieredzi Latvijā pieejama Ineses Dangas rokasgrāmatā ”No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai: iespējas un pieredze Latvijā”.


Brauciena dalībnieki atgriezās mājup pārdomu pilni.


Bet šī nebūt nebija vienīgā aktivitāte projekta ”Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” ietvaros.


Nevalstiskās organizācijas turpina celt savu kapacitāti, apgūstot jaunas prasmes un pieredzi.


Šā gada martā 24 dažādu NVO pārstāvjiem bija iespēja mācīties 12 stundu datorkursos „Prezentāciju pamati”, kas lieliski noderēs prezentējot jebkuru organizācijas paveikto aktivitāti vai vēl realizējamu ideju.


Aprīļa mēnesis atnāca ar iespēju izzināt Komunikāciju prasmes publiskajā runā. Vienas dienas semināru vadīja Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra direktora vietniece Ilga Peiseniece. Bet 16. maijā tika uzsāktas 12 stundu datorapmācības „Tekstapstrādes pamati”. Iespēja mācīties būs divdesmit četriem dažādu NVO pārstāvjiem. Projekta aktivitātes turpināsies arī vasarā.


NVO pārstāvjiem ir iespējams pieteikties uz 36 stundu angļu valodas kursiem bez priekšzināšanām, kas sāksies 3. jūnijā. Jūnijā būs iespējams apmeklēt semināru „Organizāciju menedžments”, bet rudens pusē doties uz LR SAEIMU.


Sīkāka informācija par aktivitātēm pa tālr. 65321603 vai personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs).


Biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.