Paziņojums par cenu aptaujas „Saunas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilnveidošana” pieņemto lēmumu

19.05.2008.

Noslēdzies cenu aptaujas konkurss „Saunas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilnveidošana”. Par konkursa uzvarētāju atzīts SIA „REĢIONĀLIE PROJEKTI”, reģistrācijas Nr.40003404474.


Preiļu rajona Saunas pagasts

Pēdējās izmaiņas: 19.05.2008.