Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Uzlīmju un nozīmīšu iegāde Preiļu pilsētas 80.gadadienas svētkiem”

16.05.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 23 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Uzlīmju un nozīmīšu iegāde Preiļu pilsētas 80.gadadienas svētkiem”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Divīzija”
Reģ.Nr.40003852321


Jurid.adr. Viestura prospekts 51- 4, Rīga, LV-1005
Faktiskā adr.: Līzuma iela 5, Rīga
Tālr.29441191
Fakss: 67014420
e-pasts:
voldemars@augustsnet.lv


Ls 1110,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 16. maijs


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 16. maijs


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 16.05.2008.