Darbu uzsāk logopēds

10.05.2008.

Valoda – tā patiešām ir mūsu vislielākā bagātība, tāpēc pārvērtēt tās attīstības nozīmi, nav iespējams.


Ikviena ģimene vēlas, lai viņu bērns mācītos ar interesi, prieku, centību, lai viņš sekmīgi iekļautos vienaudžu kolektīvā, lai saskarsmē ar pedagogiem, viņam neveidotos konfliktsituācijas. Vai viss ir izdarīts, lai bērns būtu tam gatavs? Vai viņa valoda attīstīta pietiekami? Jo taču no šī faktora atkarīgas bērna sekmes un absolūti visas mācību programmas apguve, kā arī komunikācijas prasmju veidošanās. Bez tam mazā cilvēka psihiskā attīstība atrodas ciešā saistībā ar viņa runas attīstību.


Tomēr novērojumi liecina, ka bērnu runas, tātad arī visas valodas sistēmas attīstība, ne vienmēr pilnveidojas atbilstoši vecumam. Ko darīt? No kura brīža jāsāk uztraukties, vai mazulim nekavējas runas attīstība? Kā jāveido bērna psihe, lai paralēli runas attīstībai, attīstītos arī visas valodas sistēma, kas būs nepieciešama, tad, kad sāksies skolas gaitas, kad būs jāapgūst lasīt un rakstītprasmes? Kas jāzina vecākiem, lai spētu mazajam palīdzēt?


Rast palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem var palīdzēt logopēds – speciālists, kas strādā ar valodas sistēmas traucējumu novēršanu. Bez tam logopēds palīdz psihisko procesu (uzmanības, atmiņas, uztveres) attīstībā, dzirdes atmiņas un uzmanības pilnveidošanā, nodarbojas ar skaņu izrunas traucējumu labošanu, vārdu krājumu papildināšanu un sistematizēšanu, kā arī visas valodas sistēmas attīstību un pilnveidošanu.


No 10. maija biedrībā „Preiļu NVO centrs” Kooperatīva ielā 6, Preiļos, iespējams saņemt logopēda konsultācijas (maksas). Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruņiem 65321603 vai 28340855 

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2008.