Tiesībsargs aicina Preiļu bērnus un vecākus ziņot par vardarbību skolās

13.05.2008.

Paužot satraukumu par situāciju, kad bērni un jaunieši bieži cieš no vienaudžu cietsirdības skolā, Tiesībsargs Romāns Apsītis uzsācis pētījumu ar mērķi konstatēt iespējamās nepilnības bērnu tiesību aizsardzības sistēmā izglītības jomā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu priekšlikumus arī izmaiņām normatīvajos aktos.


„Esmu gandarīts, ka pēdējā laikā sabiedrībā un masu medijos daudz runāts par vienaudžu vardarbību skolā un ka šī problēma ir aktualizēta. Tāpat vēlos paust atzinību visiem, ieskaitot nevalstiskās organizācijas, kas īsteno kampaņas, mudinot bērnus un visu sabiedrību būt iecietīgiem un censties mazināt vardarbību skolās. Taču, ņemot vērā saņemtās sūdzības, kā arī publiski izskanējušo informāciju par ilgstošu emocionālo un fizisko vardarbību, kā arī ņirgāšanos bērnu un jauniešu vidū, secinu, ka ar izglītojošo darbu un šīs problēmas aktualizēšanu sabiedrībā ir par maz,” uzsver Tiesībsargs Romāns Apsītis.


Tiesībsarga kompetencē ir arī sniegt rekomendācijas par normatīvo aktu papildināšu, tāpēc uzsāktā pētījuma mērķis ir konstatēt iespējamās sistēmiskās problēmas, lai varētu sniegt atbalstu gan normatīvo aktu pilnveidošanā, gan arī cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar bērniem.


Tiesībsargs ir pārliecināts, ka šis ir viens no veidiem, kā preventīvi vērsties pret mobingu, kas var būt gan emocionāla, gan fiziska vardarbība, gan ilgstoša ņirgāšanās, kas ietver aprunāšanu, apsmiešanu, izjokošanu. Pretējā gadījumā speciālistiem nākas cīnīties ar sekām, lai pēc iespējas izskaustu ilgstošu dažāda veida vardarbību un ņirgāšanos skolās.


Pētījuma ietvaros Tiesībsargs apkopo informāciju par dažādiem mobinga gadījumiem skolās. Tāpēc bērni un jaunieši, kā arī vecāki un izglītības iestāžu darbinieki aicināti dalīties pieredzē par mobingu skolās un tā iemesliem, sūtot informāciju uz e-pasta adresi tiesibsargs@tiesibsargs.lv, kā arī uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 25, LV-1010. Informācija var būt anonīma, taču ieteicams norādīt skolu un bērna vai jaunieša vecumu vai klasi, kuru skāris konkrētais gadījums.


Tiesībsarga iniciatīvu atbalsta arī sociālais portāls draugiem.lv, kur visi var piedalīties aptaujā par emocionālo un fizisko vardarbību un ņirgāšanos skolās. Tāpat pētījuma ietvaros tiks apzināta arī izglītības iestāžu attieksme un gatavība rīcībai, ja ir aizdomas vai skolā konstatēts mobings – izglītības iestādēm izsūtītas aptaujas lapas. Skolās paredzēts izvietot plakātus, aicinot skolēnus dalīties pieredzē par vardarbību skolā – skolu direktori lūgti tos izvietot visiem redzamā vietā.


Informāciju sagatavoja:
Ieva Vikmane
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2008.